professional.jpg
 

Klook Professional är vår språkhjälp riktad mot näringsliv och offentlig sektor.

Hög kompetens och utbildning är ingenting värt om det inte kan omsättas i tal och skrift. Att den anställde kan kommunicera väl med sin omgivande arbetsplats är nyckeln till en lyckad rekrytering från utlandet. Med hjälp av effektiva språkutbildningar har medarbetarna på Klook under många år hjälpt både näringsliv och offentlig sektor att integrera utlandsrekryteringar i sin nya svenska arbetsvardag.

 

Klook vet att rekryteringarna oftast har högskoleutbildning med en god studievana och hög studietakt. Med det som bakgrund har vi utformat en särskild utbildningsmodell som på ett snabbt sätt hjälper studenterna att lära sig konversera på svenska. De grundläggande kunskaperna leder i sin tur till att studenten på ett lättare sätt kan lära sig ytterligare ord och fraser i både arbetslivet och privatlivet.

Reagera & Agera

Den första delen i vår intensivutbildning kallar vi Reagera. Den syftar till att skapa förståelse för språket genom att höra och läsa svenska, en passiv form av inlärning med en lagom tröskel. Kunskaperna ger studenterna självsäkerhet och lägger en bra grund för att avancera till del två: Agera. Under Agera fokuserar vi på att utveckla studentens förmåga att tala. Det gör vi genom att regelbundet utöka ordförrådet och inrikta oss på de delar inom uttalet som ger störst nytta för att föra konversationer. Dessa delar är exempelvis långa/korta vokaler, uttal av vokaler som inte finns i studenternas modersmål, ”ng”-ljud osv.

Arbetssättet Agera/Reagera har visat sig resultatrikt i att ge studenterna ett bra språkligt självförtroende och snabbt komma igång att konversera på svenska.

Längs med utbildningen löper även information om det svenska samhället och olika kulturella fenomen. Det är en viktig del för att studenterna ska känna sig trygga i kontakten med svenskar och få en bättre förståelse för samhället de kommer att leva i.

Hög flexibilitet

Klook skräddarsyr varje utbildning utefter det aktuella företaget och förser studenterna med branschspecifika begrepp och termer. Beroende på förutsättningar och önskemål kan utbildningen ske på plats hos Klook, i kundens lokaler eller på annan plats. Samma flexibilitet gäller gruppens storlek och schema: Klook anpassar antalet pedagoger efter gruppen och förlägger tillfällena enligt önskemål, även kvällstid. Allt anpassat efter kundens behov.

 

”Perfekt upplägg med yrkesinriktad språkundervisning som verkligen gör skillnad”

AniCura, Falu Djursjukhus

Kontakta Klook

Maila, ring eller använd kontaktformuläret här så lovar vi att höra av oss inom 24 timmar.

 
profil_erik.png
Erik Buller, Studiespecialist
0243- 858 00
bli@klook.nu
 
bg4.jpg